ஞானாலயா - புதுக்கோட்டை

www.gnanalaya-tamil.com

Sunday 9 March 2008

தந்தையர் தின வாழ்த்து - அசை போட்டது

இது எனது அருமைச் செல்வம் - அயலகத்தில் இருந்து எனக்கு அனுப்பிய தந்தையர் தின வாழ்த்து. பழைய கோப்பிலிருந்து தற்செயலாகக் கண்ணில் பட்டது. படித்து ரசித்து அசை போட்டது.

--------------------------------------------------------------------------

அன்பில் பண்பில் ஆற்றலில் என்றும்
அமைதிப் பெருங்கடல் எங்கள் அப்பா !
அலைகடல் ஒலிக்கும் ஆயினும் அமைதியாய் !
வந்தார் மகிழ வழங்கி மகிழ்வார் !
வழித்துணை இருந்து வாழ்த்தி மகிழ்வார் !
சென்றார் சிந்தனை சிறிதும் வேண்டார் !
சிறந்தார் என்றும் சேர்ந்தே இருப்பார் !
சொல்லில் செயலில் சோர்ந்தார் இல்லை !
செய்தொழில் சிறந்தே செழித்தவர் என்றும் !
அவர்துணை ஆனார் என்றும் அம்மா !
சொன்னது செய்தது சேர்த்தது சிறந்தது
எதிலும் என்றும் இசைந்தே நின்று
ஏற்றம் தேடி இணைந்தே இருந்து
போற்றும் பெயரோடு பொருந்தி வாழும்
அம்மா அப்பா என்றும் சிறக்க
எல்லாம் வல்ல இறையடி தொழும்
தந்தையர் தினத்தில் தலைமகள் வாழ்த்திது !
--------------------------------------------------------------------------------