ஞானாலயா - புதுக்கோட்டை

www.gnanalaya-tamil.com

Friday 7 January 2011

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்
------------------------------

ஓட்டமும் நடையுமாய்
பயணிக்கும் வாழ்வில்...........

வயதுகள் கடந்தாலும்
விரல்கள் முடி கோத
தாயின் மடியில் தவழும்
ஒரு சுகம்...................

பதவிகளைக் கடந்து
ஆசிரியரைப் பார்த்ததும்
எழுந்து பணிந்து வணங்கும்
ஒரு கணம்................

பிரசவிக்கும் தாய்க்கு
பிரசவம் பார்க்கும் தாய்
பற்றக் கொடுக்கும்
ஒரு விரல் ................

நித்தமும் வெயிலில் காய்ந்து
ஒட்டிய வ்யிறோடு உலாவரும்
கட்டடத் தொழிலாளியின்
ஒரு கை...................

உள் வயிறு பசித்திருக்க
ஊர் வயிறு நிறைக்க
போராடும் விவசாயியின்
ஒரு பார்வை .............

இறப்பின் பொழுது
ஆதரவு இல்லாதவரை
அடக்கம் செய்ய முன்வரும்
ஒரு தோள்...............

சார்ந்த நிறுவனம்
சாதனை புரிவதில்
தான் உயர்ந்ததாய் நெகிழும்
ஒரு உணர்வு.............

என
நாதம் மீட்டும் நரம்புகளை
காலம் முழுவதும் சேர்ந்திசைப்போம்
மனிதம் என்பது வெளியில் இல்லை !
மனமே அதுவெனக் கொண்டாடுவோம் !!


இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்
---------------------------------------------

புத்தாண்டு தினத்தன்று அஞ்சலில் வந்த ஒரு வாழ்த்து இது.