ஞானாலயா - புதுக்கோட்டை

www.gnanalaya-tamil.com

Monday 16 June 2014

தந்தையர் தின வாழ்த்து !

அன்பின் அப்பா !

அடியெடுத்து வைக்கையில்
         விரல் பிடித்தாய் !
மடியமர்த்தி எண்ணெழுத்து
         எழுத வைத்தாய் !
படிப்படியாய் வாழ்க்கைப்பாடம்
          பயிற்றுவித்தாய் !
நொடிப்பொழுதும் கலங்காமல்
          துணை நின்றாய் !
தோள் நின்ற தந்தைக்கு
          துணை நிற்க ஆசை !
விரல் பிடித்த தந்தைக்கு
          வழி காட்ட ஆசை !
தனித்திருக்கும் போதிலும்
           நினைத்து மகிழ ஆசை !
மாறும் பிறவி யாவினிலும்
           மகளாய்ப் பிறக்க ஆசை !


இனிய தந்தையர் தின நல்வாழ்த்துகள் !

                                        - சுஜா -