ஞானாலயா - புதுக்கோட்டை

www.gnanalaya-tamil.com

Sunday 19 October 2008

உதவும் நல்ல உள்ளங்கள் உதவலாம்.

அன்பினிற்குரிய நண்பர்களே !!

எனக்கு வந்த ஒரு மின்னஞ்சலை இத்துடன் இணைத்திருக்கிறேன் சென்னையில் உள்ள நண்பர்களை உதவுமாறு வேண்டுகிறேன்.

நன்றி

மின்னஞ்சல் :

Dear Friends,

Greetings from S. Mathew, Loyola College. Loyola College supports the education of 65 visually challenged students. I would kindly invite you to join hands with us to help the students with their 1st Semester exams which are due by November.

Exam Dates:

3rd – Nov to 18th Nov, 08. (Except on Sunday, 9th and 16th Nov.) Exam Time:

1st Secession 9.00 to 12.30pm 2nd Secession 1.00 to 4.30pm Exam Papers:

TL & FC – TAMIL PAPER
EL, SO, HT & EC – ENGLISH PAPER
CO & BU – COMMERCE PAPER
LH – Hindi Paper

Exam Venue:

Loyola College, MF – 01, Main Building 1st Floor, Nungambakkam, Chennai – 34

For any further clarifications, please contact

S. Mathew, Coordinator 9444223141
Email:
smathew27@gmail.com

NOTE: SUBJECT TITLE AND CODE NUMBER SEND VERY SOON.

Thanks & regards
S. Mathew

-- S. Mathew
Loyola College
Chennai – 600 034.
Ph: 9444 22 3141
ForwardSourceID:NT00003616
--------------------------------------------------------------------------
அன்புடன் ..... சீனா
http://cheenakay.blogspot.com/

6 comments:

cheena (சீனா) said...

சோதனை ஓட்டம்

NewBee said...

நல்ல முயற்சி ஸார். முடிந்தவர்கள் கண்ணில், இந்தப் பதிவு பட்டால் நல்லதே.

cheena (சீனா) said...

அன்பு நண்பர் புதுகை அப்துல்லா செயலில் இறங்கி விட்டார் - அருமை சென்னை வாழ் நண்பர்கள் உதவுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்

cheena (சீனா) said...

புது வண்டே !!

சென்னை வாழ் நண்பர்கள் உதவுவார்கள்

அன்புடன் அருணா said...

I've forwarded this to one of my friends ....hopefully waiting he'will be able to arrange atleast three or four scribes.
with rgds,
aruna

sri said...

Dear Cheena

Sorry I didnot see your comment until today and I regret not done so :( . I hope there were enough people on that day. Let me know next time and I shall forward the information to some of my friends

Thanks!
Srivats